Brush-Up (SharedCalculator) - Part1

Idea: Design, Implementation og Test af et "Math" .Net standard library til en lommeregner.
Background: (Omskrivning af tidligere opgave af Peter Levinsky), Build a .NET Standard library with C# and the .NET Core SDK in ...
Test a .NET Standard library with .NET Core in ...

 

Opgaven
I denne opgave skal der designes og implementeres et .Net standard library (DLL-fil), der indeholder en eller flere klasser der kan benyttes ved implementering af en simpel lommeregner. Biblioteket (library) skal naturligvis dokumenteres og testes før det må frigives/afleveres (release) som DLL-fil.

Ideen er at andre skal kunne benytte dit bibliotek til at lave en Lommeregner-APP (Brush-Up (SharedCalculator) - Part2).


Step 1
Opret et .Net Standard library (se evt.: Build a .NET Standard library with C# and the .NET Core SDK in ...) der indeholder en eller flere klasser med metoder, der som minimum implementerer en lommeregners basisfunktioner: plus, minus, gange og divider.

Se eventuelt følgende billeder som inspiration:

Step 2
Lav en Unit test til dit library (se evt: Test a .NET Standard library with .NET Core in ...)

Step 3
Dokumenter dine klasser med passende kommentarer (se evt: Documenting your code with XML comments).

Step 4
Gem din DLL-fil på en USB-nøgle (bemærk det er DLL-filen ikke selve VS projektet)
Du finder DLL-filen under \bin\debug eller \bin\release i din projekt mappe (afh. af om du compiler i debug el release mode)

 


God fornøjelse /Henrik