• Henrik Høltzer (heho)
  Software Construction - SWC 1.1 1C

  Semester: 1.sem., efterår 2020
  Email: heho@zealand.dk

  Materialer generelt:

  Noter:

  Object-Oriented Programming with C# (findes på GitHub her)
  Razor pages: PART 1: Razor Pages Nyt!


  Opgaver:

  C# Programming Exercises (findes på GitHub her)

  Unsolved exercise projects (C# VSCode)
  Solved exercise projects (C# )
  Razor Pages: RazorPages_Exercises.docx Nyt!
  Unsolved exercise projects (Razor Pages - VS2019) Nyt!
  Solved exercise projects (Razor Pages - VS2019) Nyt!


  Supplerende materiale:

  Microsoft Visual C# Step by Step (8th ed.), by John Sharp (ISBN: 9781509301041)
  NB: Bogen er IKKE pensum
   

  Online kurser:

  LinkedIn learning (Lynda.com) - Gratis adgang; tilmeld med EASJ e-mail konto: https://www.lynda.com/email-signup (SWC Lynda.com Playlist)
  MS Academy: C# Fundamentals for absolute beginners
  Nemprogrammering.dk (c# - kursus på dansk)
  SoloLearn.com
  .NET Academy: https://dotnetcademy.net/Learn/2045/Pages/1


  Videoer:

  Razor Pages, Github mm Nyt!

  Bemærk - ugeplanen er foreløbig og vil ændres undervejs!

  Uge Emner Materialer Opgaver
  36

  Velkommen til Datamatiker-studiet!

  Generel intro til Zealand og studiet

   

  Overblik over Software Construction

  Værktøjer og Materialer

  I gang med Visual Studio Code (VSCode)

  Introprogram
  Introduktion til Zealand og studiet

  Introduktion til IT-systemer

  Installations guide til: Visual Studio Code

  Video:

   
  37

  Programming - Part I

  Code organisation
  Types
  Variables
  Type conversion
  Simple I/O
  Arithmetic
  Logic
  Functions

  IT HW SW

  Noter: s 7-41

  (Bog: Kap. 1, 2)

  Online kursus med quizzes:
  SoloLearn.com

  Get.1
  Pro1.1 - Pro1.3

  Ekstra opgave: (PrintMovie - funktion)
  Tag udgangspunkt i opgave Pro1.1 (MovieManagerV05).
  Lav en ny funktion PrintMovie( ..) der kan udskrive alle dine informationer om en film.
  Bemærk, at funktionen skal defineres (skrives) uden for kroppen af MyCode() funktionen, dvs efter public void MyCode{ ... }.
  Funktionen skal være public og void, og skal tage alle dine varable der beskriver en film, som paramertre.
  Omstrukturerer (refaktorerer) MyCode( ) funktionen, så alle Console.WriteLine sætningerne der udskriver film-information flyttes til PrintMovie(...). Kald PrintMovie(...) fra MyCode( ).
  Prøv evt at ændre på dine film-oplysninger (fx title="XXX") og kald PrintMovie( ..) igen.

  Opgave: (SoloLearn)
  Gennemfør Basic Concepts delen på: SoloLearn.com

  38-39

  Object-Oriented Programming - Part I

  What is OO?
  Creating objects
  Reference-type vs. value-type
  Using properties and methods
  Class definitions
  Class collaboration
  Static classes and methods

  Noter: s.42-75

  (Bog: Kap. 7)

  Program vist i klassen :
  MovieManager.zip
  Covid19.zip
  Covid19v2.zip

  Program vist i klassen:
  PersonClassTest.zip

  Ekstra opgave: (LilleOpgave)
  1) Lav et program der kan tage et heltal som input og fortælle om det er et et negativt tal, et positivt tal eller nul.
  2) Lav et andet program der tager to heltal som input og kan fortælle hvilket af dem der er størst.

  Løsning: LilleOpgave.zip

  Ekstra opgave: (CalculatePrice)
  Opgave stillet i klassen hvor prien beregnes på baggrund af:
  Grundpris, aldersrabat, studierabat, sesson, tid på dagen og grupperabat mm

  løsning: CalculatePrice.zip

  OOP.1.1 - 1.7

  Studiestartsprøve
  40-41

  Programming - Part II

  Control statements
  Debugging
  Data structures
  Code Quality (keeping code DRY)

  Noter: s.76-116

   (Bog: Kap. 4, 5, 10, 18)

   

  Bemærk, hvis du har svært ved C# og døjer lidt med de engelske gloser, findes der noget materiale på dansk her:

  Nemprogrammering.dk (c# - kursus på dansk)

  Ekstra opgave: (Class Fly)
  Implementer klassn Fly - helt fra grunden i et nyt consol-project.
  Klassen Fly skal have følgende:
  Instansfelter: _xPosition, _yPosition, _xSpeed, _ySpeed og _flyId.
  Konstruktører: Fly(string) og Fly(string, double, double, double, double)
  Properties: FlyId(readonly), XPosition, YPosition, XSpeed, YSpeed
  Metoder: Move(), Accelerate(), Decelerate(), Stop(), Turn(double, double)

  Move() skal opdatere _xPosition og _yPosition ved at addere _xSpeed og _ySpeed til positionerne. Accelerate() og Decelerate() skal opdatere _xSpeed og _ySpeed med en fast procentsats fx 10%. Stop() sætter _xSpeed og _ySpeed til 0. Turn(double, double) gopdatere _xSpeed og _ySpeed med nye værdier.

  Test klassen Fly ved at oprette Fly-objekter i Main() og kalde metoderne på objekterne.
  (Brug Console.WriteLine() til at udskrive flydata før og efter hvert metodekald.)

  Hvis du har mod på vektorregning eller er en ørn til cosinus og sinus er du velkommen til at beregne de nye værdier i stedet for at parameteroverføre de nye værdier :)

  Løsning: FlyClass.zip (kode fra klassen)

  Kode fra klassen:
  TemperatureMeasurementArray.zip (Array)
  KundeListe.zip (List)
  KundeListe(2).zip (ver.2 - nu med Dictionary)


  Bemærk opdateret:
  Pro.2.1 - Pro.2.9
  Opgave: BookCatalog
  Pro.2.13 - Pro.2.14

   

  42 Efterårsferie  
  43 Ingen UV i programmering denne uge    
  44

  Object-Oriented Programming - Part II

  Composition/Inheritance
  Object construction
  Overriding properties/methods
  Polymorphic behavior
  Abstract methods and classes
  Interfaces

   

  I gang med Visual Studio Enterprise 2019

  C# Note: s.117-128

  (Bog: Kap. 12, 13, 6 (i den orden))

  Bob Tabor Video (Inheritance)

  LinkedIn.com/learning videoserie I

  LinkedIn.com/learning videoserie II

   

  Visual Studio Enterprise 2019 (check s. 10 i C#Sharp noten!)
  Du får licens-nøgle fra Azure Dev Tools (tidligere Microsoft Imagine)
  ReSharper (du skal have en licens-nøgle)

  Begreber2 if og løkker
  EjendomsMægleren
  OOP.2.1 - 2.6
  ISpeak


  OOP2.8

  Opgave:
  Læs og Løs exercises i .NET Academy: https://dotnetcademy.net/Learn/2045/Pages/1

   

  Kode fra klassen:
  EstateAgency.zip (Ejendomsmægler)
  WolfPack.zip

  45

  Exceptions  Bemærk:
  Unit test er rykket til 2. semester

  C# Note: s.129-133 (Exceptions)


  Bob Tabor Video (Exceptions)

  LinkedIn.com/learning 

  Exceptions-stack (ekstra - flyttes til 2. semester)


  Kode vist i klassen: Nyt!
  ExceptionTest.zip
  ItemExceptionTest.zip

  46

  ASP.Net Core / Razor Pages

  Build your first application
  Razor Pages architecture
  Model Binding
  Implementing :

  • Read operation
  • Create operation

  Server side Validation

  Singleton Design pattern

  Razor Pages
  RazorPages_Tutorial
  : PART 1: Razor Pages

  • Chapter 4
  • Chapter 5
  • Chapter 6
  • Chapter 7
  • Chapter 8

   

  Videoer (Mohammad El Allali):
  Model Binding:

  Validation-Singleton-Dependency injection:

  Slides :

  Exercises (Razor Pages)

  Løs følgende opgaver fra RazorPages_Exercises.docx
  RazorPage1.0
  RazorPage2.0

  • Part1
  • Part2

  RazorPages3.0

  Bemærk: Du finder start projekter og løsninger her:
  Unsolved exercise projects (Razor Pages - VS2019)
  Solved exercise projects (Razor Pages - VS2019)

   

   

  Kode fra klassen:
  EventMakerRazorPagesV2.zip

  ItemRazor.zip

  47
  Nyt!

  ASP.Net Core / Razor Pages (fortsat)
  Routing with Razor Pages
  Implementing :

  • Update operation
  • Delete operation
  • Filter operation

  Razor Pages (fortsat)
  RazorPages_Tutorial
  : PART 1: Razor Pages

  • Chapter 9
  • Chapter 10

  Videoer (Mohammad El Allali):
  Routing:

  • Video 10
  • Video 11
  • Video 12

  Slides :

  Exercises (Razor Pages)

  Løs følgende opgaver fra RazorPages_Exercises.docx
  RazorPage4.0
  RazorPage5.0

  • Part1
  • Part2

  RazorPage6.0

  • Part1
  • Part2

  Bemærk: Du finder start projekter og løsninger her:
  Unsolved exercise projects (Razor Pages - VS2019)
  Solved exercise projects (Razor Pages - VS2019)

  48-51 Projektarbejde

  Razor Pages Arkitektur illustrationer: Nyt!
  RazorArchitecture.docx
  RazorArchitecture(Req-Res).docx
  RazorArchitecture(Service).docx

   

  ItemRazorV3.zip Nyt! (jsonFileService opdateret mm)

  51

  DEMO-dag fredag 18/12 kl. 11.00-ca 13.00

   

   


  52-02
  Læse "ferie"
    Til repetition brug: Nyt!
  Big Mamma (pizzaria) UML1 og UML2
  Media System
  Fartkontrol.pdf
  Træningsopgave.docx
  3 Prøve: 18-19 januar 2021
  Du kan se dagen her: Mødeliste
   
    Unit test - flyttet til 2. semester

  C# Note s. 262-276 (Unit Test)
  LinkedIn.com/learning

  Pro 3.10-3.12